TüRKIYE 20 üLKEDEN BIRISI! BüYüK TEHLIKE KAPıDA…

© Türkiye 20 ülkeden birisi Büyük tehlike kapıda… Türkiye 20 ülkeden birisi Büyük tehlike kapıda… Yüzde 80’i erozyon riski altında olan Türkiye, her yıl 168 milyon ton toprağını kaybediyor. Prof. Dr. İbrahim Ortaş açıklamasında ‘Türkiye tüm dünyada toprak rezervleri azalan 20 ülkeden biri. Türkiye topraklarının yüzde 36’sı tarım için kullanıl...

Source: